Tomáš Bakalář
27.09.2021

Začátkem minulého roku jsme byli osloveni společností zabývající se zpracováním zbytků dřeva vznikajících při lesnických pracích s požadavkem na tvorbu logistického systému, jehož cílem by mělo být efektivnější plánování práce štěpkovacího stroje a jeho obsluhy vč. její zpětné kontroly.

Jednalo se o klienta, pro kterého jsme již v minulosti vyvíjeli aplikaci rezervačního systému, a tak po krátké schůzce, při které byl projekt popsán, byly nadefinovány požadavky na realizaci a rozvržen plán akcí, se obě strany dohodly na jeho realizaci.

Hlavním úkolem webové aplikace měla být zejména správa prací na stanovišti. Velice zjednodušeně lze tedy aplikaci popsat jako nástroj, do kterého zadavatel (manažer) práce označí místo na mapě podle GPS polohy, nafotí lokaci, na níž se nachází dřevo ke zpracování. Fotografie následně slouží zaměstnancům (operátorům) k lepšímu zorientování se na lokaci. K zakázce manažer ještě doplní informace o množství materiálu, popis lokace, předpokládaného termínu zahájení prací apod.

Operátoři pak následně dojedou na místo podle GPS souřadnic, díky fotkám stanoviště se rychle zorientují a mohou začít pracovat, tj. štěpkovat. Operátoři aplikaci ovládají skrze tablet. V aplikaci započnou směnu, poté zadávají množství materiálu (počet kamionů) odeslaného na jednotlivá místa určení, ať už se jedná o deponii či elektrárnu, čísla dodacích listů apod.

Vývoj aplikace šel díky našemu vývojářskému týmu a bezproblémové komunikaci se zákazníkem svižným tempem. Překážkou pro realizaci nebyla ani pandemie koronaviru, během níž jsme průběžné schůzky s klientem realizovali přes videohovory.

Jak se později ukázalo, největším “oříškem” byl vývoj tzv. offline módu, kdy aplikace není schopna synchronizovat data se serverem z důvodu absence signálu, což je v lese poměrně běžná věc. Ačkoliv se u této konkr. části náš kolega Petr trochu zapotil, tak i s touto výzvou jsme si nakonec poradili a aplikaci zdárně dokončili :)

Závěrem se jeví jako vhodné zmínit přínosy aplikace, mezi které patří především její uživatelská přívětivost, díky které se s aplikací naučí pracovat doslova každý. Za zmínku stojí také možnost pohodlně obsluhovat aplikaci nejen přes webový prohlížeč počítače, ale také přes již zmíněný tablet či mobilní telefon. V neposlední řadě je devizou aplikace také možnost popisu lokace fotkami, díky které nevznikne situace, kdy by obsluha štěpkovače zpracovala jinou, cizí hromadu dřeva :)

Přečtěte si také

Jakub Štula
14.10.2021

Byť je to v lese se signálem o poznání horší než ve městě, i sem je potřeba přinést výhody digitalizace. A protože jedna z námi vyvíjených aplikací byla určena právě pro toto prostředí, jeli jsme se s Eluvií podívat na praktické ukázky práce v lese.