Jak to děláme

01

UX/UI design


UX a IU design je důležitým prvkem vývoje každého produktu nebo služby, ať už se jedná o webové stránky, mobilní, nebo desktop aplikaci. Všechno začíná na stole našeho UX designéra. Ten pro vás připraví podklady, které vycházejí z myšlenek Human Centered Designu.

Znamená to, že středobodem této fáze je konečný uživatel a přínos pro něj. Cílem této první fáze je ujasnit si směřování budoucího projektu tak, aby byl u uživatelů úspěšný.

Správně navržené uživatelské rozhraní (UI) a uživatelská zkušenost (UX) jsou klíčové pro úspěch v digitálním prostředí, kdy uživatelé očekávají snadné, intuitivní a příjemné použití.

02

Technická analýza

Technická analýza rozpracovává potřeby zjištěné v předchozí fázi a převádí je do jazyka vývojářů.

Technická analýza má tři cíle:

 

 1. technicky popsat projekt
 2. v předstihu identifikovat rizika
 3. detailněji vyjasnit představy o projektu

 

Kompletní technická analýza slouží k rozhodnutí o spuštění projektu, je podkladem pro výběrové řízení nebo slouží jako zadání vývoje u kteréhokoliv dodavatele.

03

Implementace

Implementace znamená samotné programování a řízení procesu. Tedy tvorbu projektu podle návrhu UX/UI designu při dodržení pravidel technické analýzy.
V tuto chvíli se naplno roztáčí soukolí naší softwarové továrny a vzniká konečný produkt. Během procesu máte plnou kontrolu nad tím co se děje v projektu. Díky agilnímu řízení můžeme velmi rychle odhalit potenciální problémy a identifikovat neefektivní části projektu. 
Jaké technologie používáme, se můžete podívat zde.

04

Řízení softwarového projektu

V průběhu implementace (programování) aplikujeme prvky softwarového projektového řízení – agilní metodiky, především SCRUMu

Co to pro Vás znamená:

 • produkt bude dodán v čase a s cenou, které jsme si předem domluvili

 • průběžně vás budeme informovat o stavu projektu

 • budeme předcházet problémům ještě dřív, než vůbec vzniknou
05

Nasazení a DevOps

Cílem této fáze je vypustit připravenou a otestovanou aplikaci do reálného světa. To je úkol pro naše systémové inženýry a jejich vyladěnou sadu DevOps nástrojů.

Používáme

 • cloudové hostingové služby, pro které
 • virtualizujeme prostředí aplikace a které
 • orchestrujeme prostřednictvím Kubernetess
06

Správa (SLA)

Správa neboli Software level agreement je služba pro klienty, pro které je běh aplikace prioritou. Je to závazek, že budeme na problém vždy reagovat v předem sjednaném čase a v potřebné kvalitě

Zajišťuje:

 • průběžnou modernizaci aplikace
 • zabránění technologickému dluhu
 • jistotu vždy dostupné služby