Jak to děláme

01

UX/UI design


Vše začíná na stole našeho UX designéra. Ten pro Vás připraví podklady, které vychází z myšlenek Human Centered Designu.
Znamená to, že konečný uživatel a přínos pro něj je středobodem této fáze, která pomůže ujasnit si směřování budoucího projektu tak, aby byl u uživatelů úspěšný.

02

Technická analýza

Technická analýza rozpracovává potřeby zjištěné v předchozí fázi do jazyka vývojářů. Má tři cíle:

 

 1. technicky popsat projekt
 2. identifikovat rizika v předstihu
 3. detailněji vyjasnit představy o projektu

 

Kompletní technická analýza pak může posloužit pro rozhodnutí o spuštění projektu, podklad pro výběrové řízení nebo jako zadání vývoje u jakéhokoliv dodavatele.

03

Implementace

Implementace znamená samotné programování. Tedy tvorbu projektu podle návrhu UX/UI designu při dodržení pravidel technické analýzy. 
V tuto chvíli se naplno roztáčí soukolí naší softwarové továrny a vzniká konečný produkt. 
Jaké nástroje používáme, se můžete podívat zde.

04

Řízení softwarového projektu

V průběhu implementace (programování) aplikujeme prvky softwarového projektového řízení - agilní metodiky, především SCRUMu

Co to pro Vás znamená:

 • dodání v čase a s cenou, která byla předem
  domluvena
 • průběžné informování o stavu projektu
 • předcházení problémům před jejich vznikem
05

Nasazení a DevOps

Cílem této fáze je vypustit připravenou aplikaci do reálného světa. To je úkol pro naše systémové inženýry a jejich vyladěnou sadu DevOps nástrojů.

Používáme

 • cloudové hostingové služby, pro které
 • virtualizujeme prostředí aplikace a které
 • orchestrujeme prostřednictvím Kubernetess
06

Správa (SLA)

Správa, neboli Software level agreement je služba pro ty, pro které je běh aplikace prioritou. Je to závazek vždy reagovat na problém v předem sjednaném čase.

Zajišťuje:

 • průběžnou modernizaci aplikace
 • zabránění technologickému dluhu
 • jistotu vždy dostupné služby