VÁŠ DOMOVNÍK s.r.o.

VÁŠ DOMOVNÍK je společnost se specializací na správu pronájmů. Jeho tým odborníků s dlouholetou praxí se prostřednictvím své služby snaží pro klienta minimalizovat rizika spojená s pronájmem nemovitosti a zároveň nabídnout garanci příjmu plynoucího z takového pronájmu.

Cíl

V době obchodní expanze společnosti vyvstaly potřeby rozšiřovat zaměstnanecký tým. Majitelům došlo, že již není udržitelné řídit pronájmy a spravovat finanční toky pomocí excelové tabulky. Potřebovali přesně definovat a specifikovat firemní procesy a implementovat systém, který je co nejvíce automatizuje.

Řešení

Majitelé se tedy rozhodli oslovit Eluviany a ti jim dodali na míru postavený informační systém, který tuto expanzi umožnil a dodnes je základním kamenem činnosti Domovníka. A dá se říci, že nyní se již bez něho společnost neobejde. Systém definuje ucelenou datovou základnu pro evidenci klientů i spravovaných nemovitostí. Na tomto základě jsou vybudovány další funkční moduly obstarávající životní cyklus nájemních vztahů, generování obchodních smluv (např. zprostředkovatelských, rezervačních a nájemních smluv včetně dodatků) a další korespondence a dokumentů z připravených šablon. Vše je napojeno na bankovní účet a systém automaticky hlídá a generuje veškeré platební transakce. Další modul se stará o automatickou inzerci na desítky realitních serverů. V neposlední řadě systém obsahuje klientskou zónu, díky níž mají zákazníci společnosti vždy přehled o tom, co se s jejich nemovitostí děje.

To vše dohromady šetří čas všem zaměstnancům společnosti. A všichni víme, že čas je to nejcennější, a to platí i na Eluvii.

Technologie

  • Ruby on Rails
  • PostgreSQL
  • SASS
  • jQuery

 

Osobní reference

"S klukama z Eluvie spolupracuji déle než 5 let. Za tu dobu jsme společně „postavili“ komplexní interní systém umožňující nám nejen šetřit čas našich zaměstnanců (a tím i finance) ale i optimalizovat/zjednodušit firemní procesy, zvýšit kontrolu kvality a v neposlední řadě i zajistit profesionální komunikaci s našimi klienty skrze vlastní klientskou zónu. Systém nám zkrátka dnes umožňuje věci, kterých bychom jinak nedosáhli. Rád bych touto cestou klukům za vzájemnou spolupráci, které si velice vážím, poděkoval a popřál jim mnoho spokojených klientů."

 

Martin Škoda
jednatel společnosti
VÁŠ DOMOVNÍK s.r.o.