Transparentnost

Díváme se na vše vašima očima s přidáním našich zkušeností

Kroky, které činíme v rámci celého procesu softwarového vývoje, vám pečlivě vysvětlujeme. Důležité je pro nás dojít k výsledku a ideálně zlepšit kvalitu vašich systémů a snížit náklady jejich provozu. U větších částí průběžně informujeme o postupu. Zkrátka - byť je o váš projekt postaráno, vždy vám dáváme dostatek informací, abyste si to mohli ověřit.

Dodržujeme dohody a termíny. Komunikujeme. Nebagatelizujeme žádný problém nebo obavu, kterou nám sdělíte. Naopak jsme rádi, že se dopředu můžeme připravit na všechny těžkosti, případně vyvrátit neopodstatněné obavy. 

Vývoj špičkového softwaru vyžaduje vysokou úroveň umění komunikace, porozumění lidským emocím a další tzv. měkké dovednosti. Řada společností takhle o programování nepřemýšlí, ale my ano – a možná i proto se nám daří dotahovat projekty, na kterých jiní ztroskotávají.